List of active policies

Name Type User consent
Zasady przetwarzania danych osobowych Site policy All users
Polityka prywatności Privacy policy All users

Summary

Korzystanie z platformy e-learningowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie (dalej Platforma) wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, którym jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie z siedzibą 20-607 Lublin ul. ul. Wallenroda 2E. 

Full policy

1. Korzystanie z platformy e-learningowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie (dalej Platforma) wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, którym jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie z siedzibą 20-607 Lublin ul. ul. Wallenroda 2E.  

2. Zasady korzystania przez Usługodawcę z plików cookies zostaną opisane na stronie internetowej Usługodawcy.

3. O ile nic innego nie wynika z Regulaminu, zasady przetwarzania danych osobowych Usługobiorców lub Użytkowników wynikają z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

4. Zgodnie z art. 13 ust. 4 RODO, Organizator informuje, że:

4.1. Podstawą przetwarzania danych osobowych użytkowników platformy jest:

4.1.1. zgoda wyrażona przez aktywację konta na Platformie,

4.1.2. w przypadku radców prawnych wypełnianie obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku zgodnie z Uchwałą nr 295/X/2018 KRRP z dnia 18 lipca 2018 r. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

4.1.3. w przypadku aplikantów radcowskich realizacji zajęć dydaktycznych w ramach aplikacji radcowskiej zgodnie z Regulaminem odbywania aplikacji radcowskiej Uchwała nr 90/VII/2009 KRRP z dnia 17 października 2009 r. tekst jednolity (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4.2. Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych to: numer wpisu, numer PESEL, adres e-mail, informacje o odbytych szkoleniach.

4.3. Dostęp do danych użytkowników platformy będą miały podmioty utrzymujące platformę e-learningową oraz podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie IT.

4.4. Dane osobowe w zakresie imię, nazwisko i informacja o odbytym szkoleniu:

4.4.1. w przypadku radców prawnych będą przekazywane do systemu SORP,

4.4.2. w przypadku aplikantów radcowskich dane osobowe będą wykorzystywane w realizacji zajęć dydaktycznych w ramach aplikacji radcowskiej. 

4.5. dane użytkowników szkolenia będą przechowywane na platformie przez okres 3 lat.

4.6. dane osobowe użytkowników platformy nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

4.7. dane osobowe użytkowników platformy nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.

4.8. zgodnie z rozdziałem III RODO użytkownik platformy ma prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych. W celu realizacji praw należy się skontaktować z powołanym przez Administratora Inspektorem ochrony danych adres e-mail iod@oirp.lublin.pl lub z administratorem adres e-mail poczta@oirp.lublin.pl.  

4.9. użytkownik platformy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5. Podanie przez Użytkownika danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne, a w przypadku odmowy nie będzie możliwa rejestracja i dostęp do Platformy e-learningowej.


Summary

Operatorem platformy e-learningowej jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 2e, 20-607 Lublin.

Full policy

1. Operatorem platformy e-learningowej jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 2e, 20-607 Lublin.

2. Platforma realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
b. poprzez gromadzenie logów serwera www.
c. Platforma zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.

3. Platforma może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi procesu dydaktycznego, bądź procesu obsługi technicznej.

5. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Platformy nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. informacje o adresie IP.

6. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

7. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

8. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

9. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Platformę upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.