Platforma E-learningowa OIRP w Lublinie


Cookies must be enabled in your browser

Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

W celu zalogowania się do platformy, należy podać swój numer wpisu (pole "Nazwa użytkownika") oraz indywidualne hasło. Logując się po raz pierwszy hasło to 3 pierwsze litery nazwiska, 3 pierwsze litery imienia i 3 ostatnie cyfry PESEL (w sumie 9 znaków). Po pierwszym zalogowaniu system poprosi o zmianę hasła na własne. Do wpisywania hasła proszę używać małych liter. Instrukcja obsługi platformy dostępna jest na ekranie po zalogowaniu.

Nie możesz się zalogować? Napisz tutaj: POMOC.OIRP.LU


Already have an account?